Betonarme Yapılarda Tasarım

Posted :
12 Ağustos 2019
Posted :
gunayoglu

İnsanlar yüzyıllar önce yapı malzemesi olarak taşı kullanmaya başladığında ellerinde iyi bir bağlayıcı malzeme olmadığından uygulamada sınırlı kalmıştır. Taşın çekme dayanımının düşük olması da büyük açıklıkların geçilmesine mani olmuştur. Büyük açıklıkları geçme arzusu insanları alternatif sistemleri aramaya itmiş ve kesitin bir bütün olarak basınca çalıştığı kemer sistemler geliştirilmiştir

Kemer Sistem

İnsanlarda bitmeyen daha iyisine ulaşma arzusu ilk kez Romalılarca kullanıldığı sanılan doğal çimento ve kireç gibi bağlayıcıların bulunmasına sebep olmuştur. Bulunan bu bağlayıcı malzemeler ile daha dayanıklı yapılar inşa edilebilmiştir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan çimento ise John Aspdin adlı bir İngiliz duvarcı tarafından bulunmuştur. Aspdin, çimentonun patentini alırken imal edilen çimentoyu Portland’ta bulunan taşlara benzettiği için “Portland Çimentosu” olarak tescil ettirmiştir.

Portland Taşı

Çimentonun kum, çakıl ve su karıştırılarak elde edilmesiyle oluşturulan betonun darbe etkilerine ve çekmeye karşı dayanıklı olmadığı tespit edilerek çelik çubuklarla güçlendirilmesi yoluna gidilmiş ve ortaya çıkan malzeme betonarme olarak adlandırılmıştır.

Çelik çubukların betona ilavesiyle hem çekmeye hem de basınca karşı koyabilen ve daha esnek kompozit bir malzeme olan betonarmede temel hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Çekmenin tamamı donatılar (çelik çubuklar) tarafından karşılanır. Çelik ve betonun beraber çalışması bu iki malzeme arasında bulunan kenetlenme ve aderans ile sağlanır.

Beton ve çeliğin genleşme katsayıları birbirine çok yakındır.

 

    Open chat
    Whatsapp Hattı
    Yol Tarifi Al